“จังหวัดเพชรบูรณ์” นำหลัก “บวร” ๓ ประสานขับเคลื่อนชุมชน “หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และเก็บเกี่ยว เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว”

       วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๔    พระภาวนาวชิรปราการ (พระอาจารย์ปารมี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พระครูพัชรคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ รวมทั้ง คณะสงฆ์ตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วย  นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดทำโครงการสนองพระราชปณิธาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” และสืบสานประเพณีบุญเจดีย์ข้าว บูชาพระแม่โพสพ หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และเก็บเกี่ยว เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ปี ๒๕๖๔” โดยมี นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหล่มสัก ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานบุญเจดีย์ข้าวตำบลห้วยไร่  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงนาของนายสวัสดิ์ คำสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

        ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ใช้หลัก “บวร” ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ เป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน และใช้พลังชุมชนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒) พิธีเลี้ยงผีตาแฮกปลาบ่าวปลาสาว ๓) กิจกรรมมอบต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และ 4) กิจกรรมถอนกล้า-ดำนาในแปลงนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะสงฆ์อำเภอเขาค้อ น้ำหนาว และอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนอำเภอหล่มสัก ประมาณ 150 คน   เข้าร่วมกิจกรรมจนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

Leave a Reply