“พระพรหมบัณฑิต” ย้ำโครงการ WAT Next มาถูกทาง ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์วัดในสังคมเมือง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายธรรมในหัวข้อ สุขแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา ตามโครงการ WAT Next ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยมีพุทธศาสนิกชน ทายกทายิกาจำนวนมาก ได้เข้ากิจกรรมรับฟังธรรมะและถวายสังฆทาน โดยมี ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานฝ่านคฤหัสถ์

พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวให้กำลังใจโครงการว่า การจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนถือว่าเดินมาถูกทางสอดรับกับหลักมงคลสูตรที่มองว่าการฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลสูงสุด เพราะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดที่ญาติโยมจักได้ถือโอกาสพาครอบครัวมาร่วมกันฟังธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งจะช่วยย้ำเตือนให้ยกระดับจิตใจให้สุข สงบ เย็นมากยิ่งขึ้นด้วย

พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวให้แนวทางการบริหารจัดการความทุกข์เพื่มสุขในจิตใจว่า ควรมีอินทรียสังวร หากเกิดความทุกข์ จากการได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสทางกาย หรือสัมผัสทางใจจนไม่สามารถทนได้ ก็ให้หลีกเลี่ยงเสีย อย่ามอง อย่าฟัง อย่าดม อย่าชิม อย่าสัมผัส และอย่าเก็บมาคิดวนเวียน เพิ่มพูนโยนิโสมนสิการ หากเกิดความทุกข์ และตอนนั้นมีกำลังสติ สมาธิ และปัญญาเพียงพอ ก็สามารถพิจารณาความทุกข์นั้นได้ ถ้าเราใช้อินทรียสังวร และโยนิโสมนสิการ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้สึกทุกข์ได้

Leave a Reply