มจร รุกคืบ..ตลาดนักศึกษาจีน

วันที่ 23 พ.ย. 66 ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เดินทางไปยัง หนานนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของวิทยาลัยอาชีวกวางสี ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแนะแนวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาจิตวิทยา และพุทธจิตวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาจีนมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ มจร

ซึ่งก่อนแลกเปลี่ยนและแนะแนวหลักสูตรจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา GuangXi Vocational College ผู้บริหารนำโดย Professor Liu Xinhua รองอธิการบดีได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคนิคการรถไฟฟ้าความเร็วสูง และสาขาเทคนิคการบินของสถาบัน ต่อจากนั้นได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของ GuangXi Vocational College of Performing Arts โดยมีการแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับ Professor Liu Xinhua รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร และพบปะกับนักศึกษาที่สนามกีฬา

สำหรับ GuangXi Vocational College of Performing Arts มีนักศึกษาทั้งหมด 25,128 คน เปิดสอน 40 สาขาวิชา มี สาขาวิชาเทคนิคการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การโรงแรม บริหารธุกิจ นิติศาสตร์ เทคนิคการบิน ภาษา เป็นต้น

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารของGuangXi Vocational College of Performing Arts ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง การพูดคุยเป็นไปด้วยความเป็นมิตร ซึ่งประเทศจีนมีความสนใจที่จะส่งนักศึกษามายังประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่รู้จักของสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างดี นักศึกษาหลายสิบคนสนใจที่จะมาเรียนต่อที่นี้ ถามถึงหลักสูตรด้วยความสนใจ พร้อมสถานที่รองรับ เช่น หอพัก การเป็นอยู่ มจร ของเราไม่อยู่ห่างไกลจากเมืองมาก การคมนาคมก็สะดวกสบาย รถไม่ติด บรรยากาศดี หลักสูตรของเรามีทั้งโปรแกรมอังกฤษ และภาษาไทย จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะมาศึกษาต่อ..

 

Leave a Reply