โฆษกพุทธ แฉ..มีคนแอบอ้างชื่อ “ราชบัณฑิต”

      จากกรณีที่มีข่าวว่า ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ได้ออกมากล่าวถึงการแถลงข่าวของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เรื่อง การสละสมณเพศของพระภิกษุสงฆ์ ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ว่า เป็นการทำให้สังคมสับสนนั้น

 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่อาคารสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวภายหลังการประชุม มส.ว่า เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และ ตนได้ให้เจ้าหน้าที่ พศ. ไปสอบถามราชบัณฑิตท่านดังกล่าวแล้ว พบว่า ท่านไม่ได้มีการข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีคนแอบอ้างชื่อท่านโดยที่ท่านไม่รับรู้ และเมื่อสังเกตข้อความตามข่าวที่ระบุว่าราชบัณฑิตท่านนี้ให้สัมภาษณ์ จะพบว่ามีข้อความที่ไม่ถูกต้องอยู่หลายจุด ทั้งนี้การที่ พศ.นำเรื่องการสละสมณเพศเข้าหารือใน มส. เป็นการนำหลักกฎหมายที่มีการบัญญัติไว้แล้วเข้าหารือ เพื่อนำมาทบทวน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดย มส.ได้มีมติรับทราบ และทาง พศ.ได้มีการแจ้งเวียนมตินี้ไปยังคณะสงฆ์ทั่วประเทศแล้ว

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติดังกล่าว เป็นมติที่ มส. รับทราบเรื่องการพ้นจากความเป็นพระภิกษุ กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา จากกรณีที่มีพระภิกษุถูกจับกุมกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธเกี่ยวกับพระภิกษุที่ถูกจับกุม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ โดยที่พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้เปล่งวาจาจะถือว่าพ้นจากความเป็นพระภิกษุหรือไม่ และกรณีพระภิกษุรูปนั้นได้รับการประกันตัวออกมาหรือพ้นโทษมาแล้วจะกลับมานุ่งห่มจีวรโดยไม่ได้อุปสมบทใหม่ได้หรือไม่

      ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนแก่ชาวพุทธ และมีผู้แสดงทัศนะต่อเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ข่าวออกไปผ่านสื่อในหลายช่องทาง นำมาซึ่งความเสื่อมเสีย กระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และสังคม พศ.จึงได้นำกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28, 29, 30 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เข้าหารือ มส. เพื่อต้องการชี้แจงทำความเข้าใจ และเป็นแนวปฏิบัติแก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศต่อไป.

***********************

ขอบคุณข้อมูล : ไทยรัฐ ออนไลน์

 

Leave a Reply