พ่อเมืองอุตรดิตถ์ จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พบของกลางรวม 3,517 ชิ้น

วันที่ 22 ก.พ. 67 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวอุตรดิตถ์ได้มีสังคมที่มั่นคง สงบเรียบร้อย และปลอดภัยจากยาเสพติด

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า บริเวณถนนเจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จึงได้สั่งการให้นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนหาข่าวพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามที่ร้องเรียนจริง จึงได้ทำการวางแผนจับกุมผู้ต้องหา 1ราย เพศหญิง อายุ 24 ปี โดยสามารถตรวจยึดของกลางต่าง ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์จำนวน 3,517 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 700,000 บาท

“จากการลงพื้นที่ครั้งนี้สามารถจับกุมตัว นางสาวจุฑามาส อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ชื่อร้านว่า KT shop และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งถึงสาเหตุที่เข้าจับกุมโดยไม่มีหมายจับว่าเป็นเพราะว่าผู้กระทำความผิดได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ดังได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1) ประกอบมาตรา 80 และเจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจค้นและยึดสิ่งของเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ตามมาตรา 92 (3) ประกอบ มาตรา 85 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจำนวน 3 ข้อกล่าวหา ได้แก่ 1. ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ดังนั้น ผู้ใดขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาเติม มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ กับให้ริบบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ และพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้น, ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ และ 3) ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าอันเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรจะมีความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาส ผู้ถูกจับกุมได้รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางและพยานหลักฐานทำบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินคดีต่อไป” นายศิริวัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในความร่วมมือร่วมใจ และขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม โดยจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป และการปฏิบัติการดังกล่าวนับเป็นการยกระดับการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งมั่นในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองตามพันธกิจของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิด เช่น ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหรือสิ่งผิดกฎหมาย หรือการกระทำความผิดทุกรูปแบบ สามารถแจ้งข้อมูลและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply