พระนิสิตนานาชาติ”ม.สงฆ์ มจร” สนทนาธรรมออนไลน์ “โควิด-19 มาพระสงฆ์อยู่อย่างไร”

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กำหนดจัดรายการออนไลน์ “มจร สื่อสาร” ตอน”COVID เข้า พระสงฆ์เราอยู่อย่างไร” ”สนทนา Online “COVID เข้า พระสงฆ์เราอยู่อย่างไร”

โดยมีพระบัณฑิตและพระนิสิตนานาชาติร่วมสนทนาประกอบด้วย 1. พระหนุ่มแลง ธัมมิสสระ, เจ้าอาวาสวัดศรีวัฒนะเมืองมัณฑะเลย์ สำนักเรียนปริยัติธรรมมหาธัมมิการาม มัณฑะเลย์, ประเทศเมียนมา 2. พระสีวอน ธัมมาภิสิฏโฐ, ภูมิลำเนา จากแขวงไซยะบุรี, ประเทศลาว, ปฏิบัติศาสนกิจ ที่ เมืองโปชาดาส รัฐมิชิออนเน็ส, ประเทศอาร์เจนติน่า 3.พระชานี บูรณา, ภูมิลำเนา จังหวัดตราวิ่ญ, ประเวศเวียดนาม ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาอยู่ที่กรุงพนมเปญ, ประเทศกัมพูชา 4. พระโน๊ะ สิทธิพร แขวงหลวงพระบาง, สปป.ลาว

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง, หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ “ขวัญชิต” โพธิ์กระสังข์, นักข่าวพลเมืองชาวกวย ศรีสะเกษ/ผู้ผลิตสารคดีอิสระ ไทยพีบีเอส

สามารถติดตาม แลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกท่าน และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่: เพจ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร โดยจะมีการถ่ายทอดสดการพูดคุยกันในช่องทางดังกล่าว ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ เวลา 19.15 – 20.30 น.

Leave a Reply