เช็ครายชื่อ!! รองเจ้าคณะภาคหนตะวันออก “เด็กเส้น” พรึบ!!

 วันที่ 30 มิ.ย.64  ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะภาค “ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  มีรายชื่อดังนี้

1.พระพระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 8

2.พระศรีวชิราภรณ์ วัดยานนาวา ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 8

3.พระเทพปริยัติเวที วัดสุทัศน์เทพวราราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 9

4.พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 9

5.พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 10

6.พระเมธีวรญาณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 10

7.พระเทพวิสุทธิเวที วัดเทพธิดาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 11

8.พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 11

9.พระศรีศาสนวงศ์ วัดบางนาใน ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 12

10.พระศรีรัตนากร วัดไตรมิตร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 12

          แหล่งข่าวจากที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมมีการพิจารณาพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ด้วย ซึ่งหากเป็นจริงรายชื่อเว็บไซต์ข่าว “thebuddh.com” จะนำมาเปิดเผยต่อไป..

ขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา นะ

Leave a Reply