ในหลวงโปรดเกล้าฯรับ “เจ้าคุณเอี่ยม”ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

            วันที่ 1 ก.ค. 64 วานนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง รับ “พระราชวัชรรังษี” ผจล.วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นำไปทำการรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

          สำหรับ พระราชวัชรรังษี  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์จาก “พระครูอรุณธรรมรังษี” เป็น “พระราชวัชรรังษี“ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นพระเถระที่มีอายุพรรษามากที่สุดในวัดอรุณราชวราราม เป็นพระเถระผู้เรียบเรียงหนังสือมนต์พิธี ที่เป็นคู่มือให้กับประชาชนชาวพุทธที่ได้รับความนิยมอยู่ในทุกวันนี้..

Leave a Reply