พิธีวางศิลาฤกษ์’พุทธมณฑลอุบลราชธานี’

2,641 Views


วันที่ 2 ก.พ.2562 ที่พุทธมณฑลอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท อ.เขื่องใน อุบลราชธานีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ “พุทธมณฑลอุบลราชธานี” โดยมีพระพรหมวชิรญาณ ประธานมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานอำนวยการ

 

Leave a Reply