“อนุชา”ปัด”พศ.”ไม่ได้จ้องจับสึกพระมหาสมปอง ยันลงลึกไม่ได้ปม “มส.” ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักไลฟ์สดชื่อดัง ออกมาระบุว่าถูกกดดันให้สึกว่า ทาง พศ.ไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของพศ. แต่เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ตามพ.ร.บ.สงฆ์ ซึ่งหากจะมีเหตุใดเกิดขึ้นก็ต้องเกิดจากการกระทำผิด โดยพระผู้ปกครองจะเป็นผู้พิจารณาเพียงหนทางเดียว ดังนั้นในครั้งนี้อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่อยากให้สังคมแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ในฐานะฆราวาส ที่กำกับดูแลพศ. ไม่อยากพูดถึงเรื่องดังกล่าวเลย เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักของชาติ คนไทยจึงต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา ดูแลด้วยข้อเท็จจริง

“ไม่ใช่ว่าสังคมแบ่งฝ่ายเพื่อให้เกิดกระแสของพระสงฆ์เกิดขึ้น เราไม่ต้องการให้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยเกิดไป จึงขอวิงวอนให้ทุกคนเล็งเห็นว่า เสาหลักของชาติบ้านเมืองที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจึงต้องปกป้อง ถอดจิตวิญญาณมาช่วยกันปกป้องดูแล อย่าให้เกิดความแตกแยกในพระพุทธศาสนา”

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางพศ.จำกัดรูปแบบการเผยแพร่ธรรมะหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของ พศ. แต่เป็นเรื่องของคณะสงฆ์โดยตรง เพราะหลักของพระพุทธเจ้าคือการละกิเลสไปสู่การนิพพาน ไปสู่ความสงบ นี่คือหัวใจของศาสนาพุทธ ดังนั้น ต้องเดินไปตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เสาหลักคงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งทางมหาเถรสมาคม (มส.) จะต้องเป็นผู้กำกับดูแล ทางพศ.เป็นเพียงแค่ฝ่ายเลขานุการ คนที่มีอำนาจดูแลคือ มส.และพระผู้ปกครอง พระมหาสมปองจึงต้องดูเรื่องนี้เป็นหลัก อย่าให้กระทบกระทั่งถึงพระพุทธศาสนา ดูเป็นกรณีไป อย่าเอาพระพุทธศาสนาไปตกอยู่ในวังวน

เมื่อถามถึงกรณีที่ประชุม มส.เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ชี้แจงเรื่องการปลดเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป แต่ดูเหมือนว่าประชาชนยังไม่เกิดความกระจ่าง นายอนุชา ตอบว่า เป็นเรื่องปกติที่สังคมจะเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เราต้องเชื่อในการปกครองของคณะสงฆ์ ซึ่งหลายครั้งเรื่องพระพุทธศาสนาจะพูดลงลึกถึงแก่นไม่ได้ ลงลึกถึงการกระทำของตัวบุคคลไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจ ว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่เราจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเรา

ที่มา – https://www.banmuang.co.th/news/politic/254056

Leave a Reply