“กากัน มาลิค” พระเอกจากภาพยนต์ เรื่อง “ศรีสิทธัตถะ โคตมะ” นำพระภิกษุนวกะชาวอินเดีย เข้ากราบอดีตพระพรหมสิทธิ 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 16.09 น. คณะพระนวกะ ชาวอินเดีย จำนวน 47 รูป ซึ่งได้อุปสมบทที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกาชาวอินเดีย 50 ท่าน นำโดยคุณกากัน มาลิค (Gagan Malik) นักแสดง Bollywood ชื่อดัง ผู้รับบทพระพุทธเจ้าจากภาพยนต์ เรื่อง “ศรีสิทธัตถะ โคตมะ” ได้เข้ากราบอดีตพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ที่ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

หลังจากกากัน มาลิค นักแสดง Bollywood ผู้รับบทพระพุทธเจ้าจากภาพยนต์เรื่อง ศรีสิทธัตถะโคตมะ ได้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาจากการแสดงบทพระพุทธเจ้า จึงได้อุปสมบทศึกษาธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2565 ที่วัดธาตุทอง ประเทศไทย ตั้งใจเดินหน้าฟื้นฟูศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิกากัน มาลิค เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก

เนื่องจาก สมัยที่กากัน มาลิค ยังอุปสมบทอยู่ ได้มีโอกาสมากราบและสนทนากับอดีตพระพรหมสิทธิ ได้สร้างความปิติยินดี เกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก การมาเยือนประเทศไทยเพื่อจัดโครงการ “ปลูกหน่อพุทธบุตร สืบพระศาสนา สู่แดนพุทธภูมิ” ครั้งนี้ จึงมีความตั้งใจจะนำพระนวกะชาวอินเดียเข้าพบ เพื่อกราบขอพรจากอดีตพระพรหมสิทธิอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายกากัน มาลิค ได้กล่าวแสดงความดีใจ และขอบคุณในความเมตตาของอดีตพระพรหมสิทธิ ที่ให้แนวคิด จนเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน และได้ชื่นชมงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะรุ่นบุกเบิกจนพระธรรมทูตไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ให้กับคณะพระนวกะชาวอินเดียที่มาฟังด้วย

โดยอดีตพระพรหมสิทธิได้กล่าวกับคณะผู้จัดโครงการ และพระนวกะชาวอินเดีย ว่า “ชาวอินเดียกับชาวไทยเป็นญาติกัน เพราะเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกัน ได้มาพบกันก็มีความสุขใจ เหมือนญาติได้พบกัน โดยเฉพาะวันนี้พระนวกะทุกรูปจะได้ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับบนยอดภูเขาทอง เพราะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 อัญเชิญมาจากอินเดีย ประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาทอง ทุกรูปจะได้นำผ้าไปห่มถวายพระพุทธเจ้า”

“ขออนุโมทนาคุณกากัน มาลิค และคณะผู้จัดโครงการ ทุกท่านเป็นผู้จารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญระหว่างไทย-อินเดีย อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากการที่จะนำคนอินเดียมาบวชที่ประเทศไทยจำนวนครั้งละมาก ๆ เช่นนี้ ยังไม่เคยพบเจอมาก่อน และไม่สามารถทำได้โดยง่าย ต้องมีความตั้งใจและความสามัคคีของทุกฝ่ายร่วมกัน นับเป็นการสร้างบารมีเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาที่ยิ่งใหญ่”

หลังจากนั้น ทั้งคณะพระนวกะชาวอินเดียจึงพากันขึ้นไปทำพิธีห่มผ้าเจดีย์บนภูเขาทอง และ กลับเข้าที่พักวัดธาตุทอง

Leave a Reply