ในหลวงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 10 ล้านบาท สร้าง “วัดป่าพุทธชินวงศาราม” จ.พะเยา

วันที่ 31 มี.ค. 65  พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ เปิดเผยว่า  ตามที่มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ดำเนินการก่อสร้างวัดป่าพุทธชินวงศาราม จ.พะเยา เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่ท่านมีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ และต่อมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ

เพื่อรำลึกถึงคุณุปการของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ดังกล่าว ทางวัดพิชยญาติการาม ได้ขอพระราชทานถวายพระพรโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบไป ซึ่งตอนนี้ การดำเนินการจัดสร้างวัดดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 30 และได้รับอนุญาตสร้างวัดจากทางผู้ว่าฯพะเยาแล้ว

 

พระครูวิศิษฏ์สรการ  กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวัดป่าพุทธชินวงศารามนั้น จะเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสร้างบนภูเขาทั้งลูกอยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ม่อนกำพร้า” มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างพญานาค “องค์สัตตนาคราชพญามุจลินท์” ขนาดใหญ่กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ล้อมรอบภูเขา โดยภายในตัวพญานาคจะสร้างเป็นห้องปฏิบัติธรรม จำนวน 180 ห้อง ทั้งนี้ “องค์สัตตนาคราชพญามุจลินท์” เป็นพญานาคที่ถวายการอารักขาพระพุทธเจ้า 7 วัน 7 คืน ในสัปดาห์ที่ 6 แห่งการเสด็จเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้า จนเป็นมูลเหตุแห่งการเกิดพระพุทธรูปนาคปรก ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้จัดสร้างกำไล “จักรนาคา” เพื่อสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติธรรมภายใน “องค์สัตตนาคราชพญามุจลินท์”

 

 

ที่มา : www.thairnews.com/

Leave a Reply