พระครูวินัยธรอุดมชัย “ไม่รอด” คณะสงฆ์พิษณุโลกขับพ้นรักษาการแทนเจ้าอาวาส

             หลังจาก  “พระธรรมรัตนดิลก” เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีคำสั่งให้ พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ พ้นจากสังกัดวัดภายใน 3 วันตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเนื่องจากมีพฤติกรรมมิชอบ แอบอ้างเบื้องสูง ข่มขู่ และกล่าวร้ายต่อพระเถระในพระอาราม ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมเสียต่อเจ้าคณะผู้ปกครอง และวัด ก่อนมีคำสั่งฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม ลงนามโดยพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสเรื่อง ห้ามพระครูวินัยธรอุดมชัยเข้ามาภายในวัด

            พระครูวินัยธรอุดมชัย นอกจากสังกัดภายในวัดอรุณราชวรารามแล้ว ยังได้ไปเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ต.นาบัว อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก แทนเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตและเป็นศิษย์วัดอรุณราชวรารามด้วยกัน

            พระครูวินัยธรอุมดมชัย ระบุว่าเกิดจากการจัดทำประตูซุ้มวัดคณะ 4 ที่เป็นการปรักปรำ และไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริง

           “จึงทำหนังสือขอประทานกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชฯ และนมัสการกรรมการมหาเถรสมาคมและพระเถระผู้ใหญ่ ขออุทธรณ์คำสั่ง และตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรม พร้อมระบุคำสั่งนี้อาจเป็นเพราะมีข่าวลือว่าพระชั้นผู้ใหญ่มีพฤติการณ์ในทางที่เสื่อมเสีย จึงถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวจนเป็นชนวนให้ถูกขับออกจากวัด..”

            เรื่องนี้แหล่งข่าวภายในวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า ปมมันมาจากจาก “พระแมน” หรือพระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ  ปัจจุบันไปเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

           “หลวงพี่แมนต้องการบูรณะซุ้มประตูวัดคณะ 4 ภายในวัดอรุณราชวราราม ได้ปรึกษาหารือกับพระผู้ใหญ่ภายในวัดเป็นที่เรียบร้อย จึงดำเนินการบูรณะเป็นรูปปั้น “พญานาค” แต่พระแมน ได้ดำเนินการบุรณะผิดแบบ จึงมีหนังสือท้วงติงมาจากกรมศิลปากร แต่พระแมนไม่หยุดดำเนินการต่อจนเกิดเรื่อง ปัญหาทับซ้อนขึ้นมาระหว่างพระรูปหนึ่งภายในวัดอรุณราชวรารามกับพระแมน จนเป็นข่าวดังกล่าว..”

         หลังจากพระครูวินัยธร อุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ  ถูกขับพ้นจากวัดอรุณราชวรารามแล้ว สื่อออไลน์ได้แชร์คลิปพฤติกรรมความก้าวร้าวต่อหน้าเจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ์ในพื้นที่

         ล่าสุดวันนี้ (27 มี.ค.64) เจ้าคณะตำบลนาบัว มีคำสั่งให้ พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฑฺโฒ  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ต.นาบัว อ.นครไทย พ้นจากหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Leave a Reply