ภาพบรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุขสมเด็จพระพุฒาจารย์ – งานวันเกิดคุณหญิงสมปอง วรรณิสสร

            เช้าวันนี้ (5 มี.ค.64) ณ หน้าอาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสภมหาเถร)  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรรีอยุธยา  มีพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 92 ปี นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร

          โดยมี พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ติดภารกิจเตรียมเปิดสอบบาลีสนามหลวง จึงมอบหมายให้ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีบดีฝ่ายบริหาร ปฎิบัติหน้าที่แทนและมี พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ, รศ.ดร.สุรพล สุริยะพรหม รองอธิการบดีบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี

         สำหรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เคยดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สองครั้ง  ครั้งแรก ในขณะครองสมณศักดิ์ที่ “พระพิมลธรรม” ในช่วงปีพ.ศ. 2494 – 2503 ซึ่งช่วงครองสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งแรก พระพิมลธรรม ถือว่าเป็นพระภิกษุ “หัวก้าวหน้า” ผูกมิตรกับหลายประเทศ มีการส่งพระนิสิต มจร ไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรก เป็นผู้วางรากฐานด้านการศึกษาให้กับ มจร รวมทั้งคณะสงฆ์ จนสร้างความไม่พอใจให้กับชนชั้นอำนาจทั้งในกลุ่มพระสงฆ์และการเมือง จึงถูกกลั่นแกล้งตั้งข้อหาในข้อหาฝักใฝ่ลิทธิคอมมิวนิสต์ จึงถูก “จับสึกและติดคุกกว่า 5 ปี”

        เมื่อศาลพิพากษาไม่มีความผิด แต่ให้ พระพิมลธรรม ถือว่า “เป็นวิบากกรรม” เมื่อพ้นโทษออกมา ได้กลับดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ในช่วงปี พ.ศ. 2523– 2534  และเลื่อนสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์”

        สำหรับ นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร  เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้อุปัฎฐากมาตั้งแต่ต้นและทั้งเป็น “คหบดีผู้ให้กำเนิด” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

       เพราะนายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ได้สละทรัพย์บริจาคที่ดินจำนวน 100 ไร่ สำหรับก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

       โดยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา นายแพทย์รัศมี คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร บริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 594,000,000 ล้านบาท

      สำหรับพิธีกรรมทำบุญในวันนี้เนื่องจากทั้ง 2 ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพมิได้มาด้วยตนเอง แต่ร่วมทำบุญเข้าโรงครัวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 240,000 บาท

************************

ขอบคุณภาพ :https://www.facebook.com/potoprmcu.prmcu

 

 

 

Leave a Reply