“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ทำสามีจิกรรม พระมหาเถระในวัดพระเชตุพน

วันนี้ (๒๖ ก.ค. ๒๕๖๔)  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกราบถวายสักการะกระทำสามีจิกรรม  พระเทพวชิรโมลี อายุ ๙๒ พรรษา ๗๑ ผจล.วัดพระเชตุพน คณะใต้ ต.๑ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้พระเถระจัดเครื่องสักการะไปถวาย พระราชวชิรมงคล อายุ ๙๒ พรรษา ๗๑ ผจล.วัดพระเชตุพน อาพาธรักษาตัว ณ รพ.ศิริราชปิยการุณย์ คณะแพทย์แนะนำงดเข้าเยี่ยม และนำความแจ้งให้ทราบแล้ว และ พระครูพิศาลกิจจานุกูล ผจล.วัดพระเชตุพน อาพาธพำนักรักษาตัว ณ คณะใต้ ต.๓๓ อายุ ๘๖ พรรษา ๖๕ อนึ่งการถวายสักการะทำสามีจิกรรมเป็นอปาจายนธรรมตามธรรมเนียมคณะสงฆ์ เมื่อเข้าพรรษาจักถวายสักการะผู้มีพรรษากาลมากกว่า เนื่องด้วยในพรรษากาลนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาด และควรเว้นระยะห่าง จึงกราบสามีจิกรรมภายในพระอาราม และถวายสักการะสามีจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

Leave a Reply