น้อมมุทิตา “พระราชวัชรรังษี”

พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)

พระเถระพนมทวนกาญจนบุรี
มนต์พิธีธุราทรบวรศานติ์
รังษีอรุณสุนทรพจนปฏิภาณ
สิริวรรณเอี่ยมสวัสดิ์วิวัฒนา

“สุภราช”สกุลวงศ์เสริมส่งศาสน์
ชินทายาทวรุตม์พุทธศาสนา
อรุณธรรมรังษีตรีรัตนา
ศรีสง่าอรุณราชวราราม

วงศ์บรม “พระครูพนมธรรมรัต”
สุมนัสอุปัชฌาย์ค่าเลิศล้ำ
ไตรสิกขาพากเพียรเธียรธารธรรม
สุนทรนามศรีสังฆโสภณ

น้อมมุทิตา “พระราชวัชรรังษี”
กีรติสงฆ์ภิญโญคุณโกศล
พระเถระปราดเปรื่องเรื่องพุทธมนต์
อภิมงคลนบวันทาเถราจารย์ฯ.

 ประพันธ์ถวายเป็นมุทิตาโดย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

Leave a Reply