วธ.ร่วมคณะสงฆ์จัดกิจกรรม“Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”

               วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ ๖ โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด (มหาชน) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร              ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงาน“Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” โดยจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระยามค่ำคืน ลอยประทีปบูชาสร้างสิริมงคล ช้อปของดี ชิมอาหารอร่อย และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ๑๐ ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นต้น

Leave a Reply