“อธิการบดีม.สงฆ์ มจร”พร้อมผู้บริหาร บริจาคเงินเดือนเม.ย.เข้ากองทุนสู้ภัยโควิด-19

1,423 Views

       วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ -50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์วัดที่ จ.บุรีรัมย์

      ทางด้าน พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และ วิชาการ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

        ขณะที่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ        ส่วน พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.หรือเจ้าคุณเทียบ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ได้บริจาคเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนเมษายน 2563 เข้ากองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนคณะพุทธศาสตร์

        การเคลื่อนไหวสำหรับผู้บริหารมหาจุฬา ฯ สละบริจาคเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองท่ามกลางความเรียกร้องของสังคมให้พระสงฆ์และผู้มีตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งนายทุนให้ เข้ามาช่วยเหลือจุนเจือสังคมและประชาชนผู้ประสบภัยจากโควิด-19 นี้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

 

Leave a Reply