พรุ่งนี้!! วัดสระเกศฯ มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย “สมเด็จเกี่ยว” เนื่องในวันครบรอบ 96 ปี ชาตกาล

วันที่ 10 ธันวาคม 2566  พรุ่งนี้ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มีกำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ ถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อดีตประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ 96 ปี ชาตกาล โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฯ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และต่อมาในเวลา 09.00 น. มีพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ โดยวัดสระเกศ และมูลนิธิพระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.9) จำนวน 96 ทุน  และในภาคบ่ายเวลา 13.45 น.เป็นต้นไป จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ -ทักษิณานุปาทานจำนวนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 96 รูป ซึงพิธีการจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ ฯ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ “สมเด็จเกี่ยว” เป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้วางรากฐานสำคัญนานัปการทั้งเรื่อง การศึกษา ทั้งเรื่องการต่างประเทศ การเผยแผ่ และการสาธารณะสงเคราะห์ เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านประวัติท่านโดยละเอียดซึ่งเรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

น้อมรำลึกวัยเยาว์ “96  ปี ชาตกาล หลวงพ่อสมเด็จฯ 11 มกราคม พ.ศ. 2567  จากหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ”สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)”   https://www.manasikul.com/

 

Leave a Reply