สุดปลื้ม! ททบ.5หนุนเจ้าคุณสวีเดน จัดงานสันติภาพโลกปี2563

วันที่ 7 กันยายน 2562 พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย โดยได้รับนิมนต์จากผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.5) จากพลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ ที่ปรึกษาพลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อนำเสนองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และเตรียมจัดงานสันติภาพโลกในมิถุนายนปี2563/2020 และเพื่อให้การพัฒนาวัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ททบ.5 ได้มีจิตศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่วัดพุทธาราม เมืองวาร์มเดอ สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ในโอกาสนี้เจ้าคุณสวีเดนได้อนุโมทนาขอบคุณคณะผู้บริหาร ททบ.5 ที่ได้สนับสนุนงานสันติภาพโลกและนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างสันติภาพในระดับโลกต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาได้มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆเช่น บริษัทการบินไทยได้ร่วมสนับสนุน ได้จัดตั๋วโดยสารราคาพิเศษให้คนไทยมาร่วมงานจำนวน 50 รูป/คน และในปีนี้ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมัครเข้าประชุมได้ที่ www.worldpeacesweden.com หรือเจ้าคุณสวีเดน ไอดีไลน์ abc2561

ทั้งนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ ในฐานะประธานจัดงานสันติภาพโลก ที่ห้องบลูฮอลล Stockholm City hall อันเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศสวีเดนและประวัติศาสตร์ของโลกเพราะเป็นที่มอบรางวัลโนเบลทุกปี และเป็นที่จัดงานสันติภาพภาพโลกเพื่อมอบรางวัลแก่นักสันติภาพจากทั่วโลก ต่อเนื่องกันมาหลายปี

พร้อมกันนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประจำปี 2562 และรับรางวัลตันแบบผู้ทำความดีจาก มจร อีกด้วย

Leave a Reply