คณะสงฆ์-พศ.’สอบธรรมศึกษา หวังเด็กและเยาวชน มีสติรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

งานแม่กองธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำเสนอข่าวต่อสาธารณชนให้ปรากฎแพร่หลายอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สังคมโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันสังคมไทย ได้กลายเป็น “สังคมดิจิตอล” หรือ “สังคมออนไลน์” ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถติดต่อสื่อสาร และเสพสื่อเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา โดยไม่มีขีดจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน

“ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต ของชาติ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีสติ สัมปชัญญะในการเสพสื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ไม่หลงมัวเมาและหมกมุ่นจนเกินไป อีกทั้ง เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

จึงได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๒ ภายใต้ชื่อโครงการ ว่า “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยกำหนดจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาตามมติมหาเถรสมาคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ศกนี้ ณ สนามสอบวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๖,๐๐๘ แห่ง มีผู้สมัครเข้าสอบธรรมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ จำนวน ๒,๒๙๔,๑๕๒ คน

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Leave a Reply