สำนักเรียนบาลีวัดโมลีโลกยารามรับทุกขภัยโควิด-19 “เทวัญ”รุดเยี่ยมหาทางแก้ด่วน

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่วัดโมลีโลกยาราม แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสำนักเรียนบาลีชื่อดัง กราบนมัสการพระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และพบปะเยี่ยมเยียนพระสงฆ์และสามเณรกำลังเรียนภาษาบาลีอยู่

หลังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบพบว่าพระภิกษุและสามเณร ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนเดินทางเข้ามาทำบุญน้อย และแม้ทางวัดจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและมูลนิธิพุทธรักษา แต่ก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณพระสงฆ์และสามเณรที่มาศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมของทางวัดประมาณ 400 รูป

นายเทวัญ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้หารือกับเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ทางวัดมีการยกเลิกจัดงานวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการออกบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร และผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญน้อยลง จึงเป็นปัญหาต่อพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในบริเวณนี้

ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาหารือกับวัดหลายแห่งที่ประสบปัญหารวมถึงวัดโมลีโลกยามรามแห่งนี้ด้วย ซึ่งทางรัฐบาลจะหารือเรื่องนี้ในการประชุม ครม. และร่วมหามาตรการที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรต่อไป

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามคำประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพื่อปฎิบัติตามนโยบายภาครัฐและมติของมหาเถรสมาคมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา  แม่กองธรรมสนามหลวง จึงขอประกาศเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวงครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ออกไป จากเดิมกำหนดไว้ วันที่ 17-18-19 เมษายน 2563 ออกไปเป็นวันที่ 7-8-9 มิถุนายน 2563 รวมทั้งการสอบบาลีศึกษา

Cr.เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply