ก.วัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

         วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วม

         นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เวลา  09.30 น. ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม   เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

Leave a Reply