กมธ.ศาสนาฯสภาฯติดตามการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดมหาธาตุเพชรบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดยติดตามการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ ได้รับงบประมาณปี 2565

ต่อจากนั้นได้เดินทางศึกษาดูงานที่วัดชีว์ประเสริฐ จังหวัดเพชรบุรี บริเวณต้นชมพู่พันธุ์ทับทิมแดง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกตั้งแต่ พ.ศ.2513 ทั้งนี้ทราบว่าจะมีการร่วมมือของวัฒนธรรมจังหวัด และอำเภอ กำหนดให้มีการกิจกรรมในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี และทำการดูแลรักษาต้นไม้ แผ่นป้ายชื่อ และบริเวณดังกล่าว ให้ประชาชนได้มาทำบุญและเยี่ยมชมต่อไป

Leave a Reply