“สมบัติ” โพสต์อาลัย! นักรบสันติวิธีคนสำคัญ “พล.อ.เอกชัย” เสียชีวิตแล้ว

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ อาลัยการเสียชีวิตของ พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า หลังจากที่ผมถูกปล่อยตัวออกจากค่ายทหารเมื่อปี 57 ทุกสัปดาห์จะมีทหารโทรมาหา บางทีก็มาพบที่ทำงาน มีทั้งทหารในระดับผู้กองหรือผุ้พันบ้าง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการติดตามการเคลื่อนไหวและเช็คความคิดผมว่าผมคิดอ่านอะไรหรือจะมีการเคลื่อนไหวใดๆ

วันหนึ่งมีอดีตนายทหารระดับพลเอกโทรมาหาตอนหัวค่ำ แกแนะนำตัวเองและแจ้งว่าแกอยากชวนผมไปเรียนหนังสือที่สถาบันพระปกเกล้า ในหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข เอาจริงๆ ผมรู้จักพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ มาก่อนหน้านี้ รู้ว่าแกเป็นทหารสายพิราบ เคยออกรายการทีวีร่วมกัน

ตอนที่ได้รับคำเชื้อชวนว่าให้ผมไปเรียนเรื่องสันติวิธีนั้น ผมค่อนข้างแปลกใจและไม่เข้าใจว่าการเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าคืออะไรในความหมายทางการเมือง ผมตอบแกไปว่า ผมขอคิดดูก่อนเพราะชีวิตผมช่วงนั้นยังตั้งหลักไม่ได้ แกขอให้ผมเชื่อใจแกนี่เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผมแน่นอน แล้วแกก็อธิบายว่าสภาพแวดล้อมในการชั้นเรียนนั้นจะมีความหลากหลายมันจะทำให้เราเข้าใจผู้คนที่แตกต่างกันได้มากขึ้น เอาจริงๆผมซื้อไอเดียนี้เรื่องการอยู่ท่ามกลางความหลากหลาย แต่ไม่ใช่เพราะต้องการได้คอนเน็คชั่นอะไร

หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข หรือ สสสส เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผมจริงๆ ทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและการเรียนร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย นึกขอบคุณตัวเองที่ตอบรับคำเชิญของลุงเอกในวันนั้น และขอบคุณที่ลุงเอกพล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ โทรหาและเชิญชวน

หลังจบหลักสูตร(9 เดือน) ผมได้มีโอกาสแวะไปที่บ้านลุงเอกและแกหยิบประกาศนียบัตรมอบให้ผมเป็นการส่วนตัว ผมบอกลุงเอกว่า ผมกราบขอบคุณอาจารย์ที่มอบโอกาสการเรียนรู้สำคัญนี้แก่ผม

เช้านี้ทราบข่าวว่าลุงเอกพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศได้ลาจากพวกเราไปแล้ว ผมขอเขียนข้อความนี้กราบขอบคุณและกล่าวลาลุงเอกมา ณ โอกาสนี้

ขณะที่ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี ได้โพสต์ข้อความว่า ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของลุงเอก ลุงเอก หรือ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ เป็นปูชนียบุคคลทางด้านสันติวิธีคนสำคัญ ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นลูกศิษย์ในสมัยเรียนสถาบันพระปกเกล้า และอีกหลายๆวาระ ได้รับวิทยาการความรู้ทางด้านสันติวิธีจากลุงมามากมาย จึงขอให้ดวงวิญญาณของลุงเอกจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

เปิดประวัติ “พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ”

“พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ” ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2491

การศึกษาทางทหาร :

มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กองทัพอากาศ ตอนเมือง, โรงเรียนเตรียมทหารวุ่นที่ 10, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วุ่นที่ 21.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 62. วิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 41, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11

การศึกษาทางพลเรือน :

หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตวนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาสัยมหิดล

ผลงานและประสบการณ์ :

ผลงานทางวิชาการและการปฏิปัติการงานวิชาการในภาครัฐ
จัดทำหนังสือคู่มือผู้ปังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ให้กับโรงเรียนเสนาธิกรทหารบกใช้ศึกษาในหลักสูตรฝ้ยอำนวยการและเสนาธิการ
จัดทำเอกสารวิจัย เรื่องปัญหาการสูญเสียกำลังพลระดับสมอง ในกองทัพบก
เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความมั่นคงแห่งชาติของไทย
บรรณาธิการนิตยสารรัฏฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สรุปประเด็นเอกสาร คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เสนอต่อสาธารณชน
ร่วมศึกษาระบบการเมืองไทยที่พึ่งปรารถ ใน 10 ปี
วิทยากนในเวทีของการสานเสวนาประชาคม(Citizen Dialogue) ของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

การขับเคลื่อนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ :

กลุ่มแกนชับเคลื่อนการยุติความรุนแรงแสวงสันติด้วยการสานเสวนา
กลุ่มแกนนำ “เครือช่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย”
กลุ่มแกนนำดอกไม้หลากสีที่นี่ประเทศไทย

Leave a Reply