‘แผ่นดินธรรม’ลุยถิ่นสะบ้าย้อยชู’ศีลธรรม นำชาติ’

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 แกนนำพรรคแผ่นดินธรรม ได้พบปะชุมชนไทยพุทธบ้านหลัดเขต ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยแนะนำแนวนโยบายของพรรคให้ทราบ โดยจะขอยืนหยัดสู่สนามเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้กฏกติกาต่างๆ จะบิดเบี้ยว เอารัดเอาเปรียบต่างๆนานา ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น จะขอสู้ด้วยจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีและเพืี่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร และได้แต่หวังว่าพี่น้องชาวพุทธที่ตื่นแล้วจะเข้าใจ ในภารกิจที่กำลัังทำ

พร้อมกันนี้พรรคแผ่นดินธรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เพื่ออนาคตลูกหลานไทย ภายใต้สโลแกน “ศีลธรรม นำชาติ” พร้อนยืนยันว่า”ชาติไทยเรา ถ้าพระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันก็อยู่รอด”

Leave a Reply