สื่อเวียดนามแห่ทำข่าว รัฐบาลคณะสงฆ์พร้อม จัดฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 16 ชาวพุทธ 112 ประเทศนับพันคนเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หอประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ตาม จุ๊ก จังหวัดฮานาม ประเทศเวียดนาม คณะกรรมการนานาชาติ ที่ทำหน้าที่จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 16 ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์เวียดนาม รัฐบาลเวียดนาม และคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อยืนยันถึงความพร้อมในหารจัดงานครั้งนี้

พระธรรมาจารย์ติช ทัน เหงียว ประธานกรรมการจัดงานในส่วนของคณะสงฆ์เวียดนาม ได้ยืนยันกับสื่อมวลชนว่า คณะสงฆ์เวียดนามและรัฐบาลเวียดนาม จับมือกันเตรีนมการจัดงานเฉลิมฉลองวิสาขบูขาโลกอย่างยิ่งใหญ่ โดยปีนี้จะมีชาวพุทธจาก 112 ประเทศเข้าร่วมงานเฉลองครั้งนี้ โดยผู้แทนจากนานาชาติ 1,650 รูป/คนเข้าร่วม โดยคณะสงฆ์พร้อมกับชาวเวียดนามทั้งประเทศจะร่วมกันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 16 ครั้งนี้ และจะให้การต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลก

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสภาสากลวิสาขโลก กล่าวเสริมว่า ในฐานะผู้แทนของพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.ประธานสมาคมสภาสากลวิสาขโลก และคณะกรรมการฯ รวมถึงชาวพุทธทั่วโลก ขอส่งความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องชาวเวียดนาม และแสดงความชื่นชม พร้อมทั้งขอบคุณคณะสงฆ์ รัฐบาล และชาวเวียดนามทุกคน ที่เห็นความสำคัญของประธานสมาคมสภาสากลวิสาขโลก ด้วยการรับภาระด้วยการเตรียมการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรองรับชาวพุทธจากทั่วโลกที่กำลังเดินทางมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าภายใต้การเตรียมงานตลอดปีที่ผ่านมา การจัดงานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และนำมาซึ่งความสุขของชาวเวียดนามและชาวพุทธทั่วโลก

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า จากการสังเกตพิธีแถลงข่าวครั้งนี้ พบว่า มีผู้สื่อข่าวสองร้อยกว่าคนที่เข้าร่วมสัมภาษณ์และตั้งคำถามต่อการจัดงานด้วยความสนใจ และตื่นตัวต่อการจัดงานครั้งนี้ นั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สังคมเวียดนามกำลังตอบรับต่อปรากฏการณ์ของการจัดงานวิสาขโลกอย่างไร ดังจะเห็นได้จากสองข้างทางที่เดินทางมาจากฮานอยสู่ฮานาม ซึ่งเป็นถนนสายจิตวิญญาณนั้น เต็มไปด้วยทิวธงมากมาย รวมถึงการเตรียมการภายในของบริเวณงานเต็มไปด้วยความคึกคัก

อย่างไรก็ตาม พระธรรมาจารย์ติช นัท ตือ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานร่วม ได้กล่าวย้ำว่า การจัดงานเฉลิมฉลอง ระหว่าง 12-14 พฤษภาคม นั้น ไม่ได้จบที่เวียดนาม หากชาวพุทธนานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีปิดและเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานยูเอ็นในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ซึ่งยูเอ็นได้ให้การรับรองวันวิสาขะเป็นวันสากลของโลก ที่เรียกว่า “United Nations Day of Vesak”

Leave a Reply