“เทวัญ”นำคณะ พศ.ตรวจศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 กทม. 2 วัดดัง

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ โรงทาน ที่จัดตั้งขึ้นในวัดต่างๆ ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำ จำนวน 2 วัด

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดอนทางไปยังศูนย์วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  โดยการสนองงานของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โรงทาน) ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด  รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อพระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร)  เลขานุการวัดอรุณราชวราราม โทร. 089-4877391

จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระราชพรหมาภรณ์ ผจล.วัดยานนาวา , พระราชวชิโรดม รก.เจ้าคณะเขตสาทร   พร้อมด้วย สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม  สำนักงานเขตสาทร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง)  ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โรงทาน) มอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบาก โดยปฏิบัติตามมาตรการ มติมหาเถรสมาคม ประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาค  เครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อ พระมงคลวชิรากร ผจล.วัดยานนาวา พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล.วัดยานนาวา  ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา โทร. 02-672 3216 และ 084-455 585

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จะร่วมในการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อโดยตรงที่ได้ที่ศูนย์ฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด

Leave a Reply