“พงศ์พร”ยังนั่งหัวโต๊ะ! ประชุมกก.จริยธรรมประจำ พศ.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความว่า “วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ทีปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๑ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”

Leave a Reply