กมธ.ศาสนาฯสภาฯยื่นจดหมดเปิดผนึก “สละสมณเพศไม่ได้แปลว่าสึก” ถวายสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาฯ เปิดเผยว่า นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงนามและยื่นหนังสือในนามคณะกรรมาธิการฯต่อ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช) สำเนาถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง , รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอนุชา นาคาศัย) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(นายณรงค์ ทรงอารมณ์) โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาไปยื่นแล้วในวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา

ในกรณีการศึกษาของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการสละสมณเพศและการสึก ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ตามความแตกต่างในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในมาตรา 26,27,28 และมาตรา 29,30 ที่ปรากฏความแตกต่างและกำหนดโทษอย่างชัดเจนระหว่างการ สละสมณเพศและการสึก โดยการศึกษาพบว่า การสละสมณเพศคือการสละผ้าจีวรออกเพื่อให้ความเคารพจีวรก่อนการฝากขังและเพื่อเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ส่วนการสึกหรือลาสิกขาจะต้องมีส่วนประกอบที่มีเจตนาเพื่อจะสึกคือ กาย วาจา ใจ ต่อพระสงฆ์อันเป็นบทบัญญัติตามพระธรรมวินัย โดยมีการเปล่าวาจาเพื่อลาสิกขา

Leave a Reply