กมธ.ศาสนา สภาฯ ลงพื้นที่ จ.เลย “หาทางออกที่ดิน” วัดป่าผาหวาย

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักสงฆ์ป่าสวนห้อม จ.เลย  นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ,นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุต  และเจ้าคณะอำเภอหนองหิน  (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าผาหวาย ประธานที่พักสงฆ์ป่าสวนห้อม ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดเลย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ โดยมีประเด็นถกถึงมีบันทึกว่าวัดป่าผาหวาย หมู่ที่ 3 ต.ปวนพุ อ.ภูกระดึง จ.เลย สังกัดคณะสงฆ์ธรรยุต ที่ดินเนื้อที่ 165 ไร่ ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 แต่ไม่สามารถออกโฉนดเป็นธรณีสงฆ์ได้

ทั้งนี้นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล เปิดเผยหลังการประชุมว่า หากพิจารณาจากเอกสารที่บันทึกว่าวัดผาหวาย สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2483 นี้อาจจะมีน้ำหนักไม่เพียงพอในการออกโฉนดที่ดินเพื่อประกาศเป็นที่ธรณีสงฆ์ จึงคิดว่า ควรตรวจสอบแผนที่ทางอากาศ รวมถึงมีการสอบถามถึงโบราณวัตถุรวมถึงพยานบุคคลที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ด้วยเพื่อให้มีหลักฐานเพียงพอ   ซึ่งทางด้าน นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าตนยินดีที่จะเป็นตัวกลางในการประสานและให้เจ้าพนักงานที่ดินเข้ามาสำรวจ หากถูกต้องตามกฎหมายก็จะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ประกาศเป็นที่ธรณีสงฆ์ต่อไปได้ ซึ่งหลังจากนี้ไปจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือต่อไป..

Leave a Reply