มหาจุฬา ฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เตรียมพร้อมงาน“ประสาทปริญญา”

 

         วันที่ 7 ธ.ค. 64   พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.2564

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดพิธีประสาทปริญญาในระดับปริญญาตรี-โทและปริญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติในวันที่ 8-12 ธันวาคมนี้ ปีนี้มีประมุขสงฆ์จากคณะสงฆ์รามัญนิกาย ประเทศเมียนมา มีศิลปินดาราเข้ารับปริญญาบัตรและปริญญากิตติมศักดิ์หลายคน เช่น อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ไชยา มิตรไชย เป็นต้น รวมบัณฑิตเข้ารับปริญญากว่า 2,000 รูป/คน  ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดงาน ดังนี้

         วันที่ 8 ธันวาคม 64  วันแรกเป็นพิธีเปิดงาน มีสัมมนาทางวิชาการและปาฐกถาเป็นต้น

         วันที่ 9 ธันวาคม 64 พิธีซ้อมใหญ่ผู้เข้ารับในระดับปริญญาตรี

        วันที่ 10 ธันวาคม 64  พิธีซ้อมใหญ่ผู้เข้ารับในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญากิตติมศักดิ์ ทุกระดับ

         วันที่ 11 ธันวาคม  64  พิธีประสาทปริญญาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และสถาบันสบทบทุกแห่ง

         วันที่ 12 ธันวาคม 64  พิธีประสาทปริญาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับ

         พิธีประสาทปริญญาในปีนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานมอบปริญญาบัตรทั้งสองวัน

          สำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้มหาวิทยาลัยมีความเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งกระบวนการคัดกรอง การเข้าหอประชุม การฉันภัตตาหาร เป็นต้น เพื่อความมั่นใจของทุกฝ่าย พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply