“เสถียรธรรมสถาน” ออกแถลงการณ์ “แม่ชีศันสนีย์” ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan ออกแถลงการณ์ “แจ้งความคืบหน้าอาการป่วยของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” โดยมีใจความว่า

“ตามที่สาธารณชนได้รับทราบว่าท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้รับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว

ต่อมาเมื่อกลางปีพ.ศ. 2563 แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้ง ท่านจึงได้เข้ารับการรักษาเพิ่มเติมด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ แต่เนื่องจากท่านยังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ ทำให้ธาตุขันธ์ของท่านอ่อนล้ามาก ในที่สุดแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งได้เข้าสู่ระยะลุกลามจนเข้าสู่ระยะสุดท้าย เสถียรธรรมสถานจึงเลือกเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามเจตนารมณ์ของท่านที่เคยให้ไว้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะแพทย์ จึงพาท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้ผู้ที่มีความรักและศรัทธาในท่านได้ร่วมแสดงความกตัญญู จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันภาวนาและระลึกถึงท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต โดยเสถียรธรรมสถานได้เปิดให้ร่วมลงนามพร้อมข้อความในสมุดเยี่ยม ที่บริเวณด้านหน้าเสถียรธรรมสถาน ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. (ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19) และเปิดการลงนามในสมุดเยี่ยมออนไลน์ด้วยเช่นกัน (ตาม link ที่แนบ) พร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกคนสวดมนต์จากทุกที่ถวายแด่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อสร้างพลังมหากุศลร่วมกัน”

สำหรับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต หรือนามเดิม ศันสนีย์ ปัญญศิริ (ตุ๊กตา) เกิดเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2496 ปัจจุบันอายุ 68 ปี เป็นบุตรีของนายเฉลียว จรัสศรี อดีตนายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางจำลอง พรหมินทะโรจน์ อดีตครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) และปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แม่ชีศันสนีย์สละทางโลก บวชชีที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2523 โดยมี พระครูภาวนาภิธาน หรือพระครูสรวิชัย (เส็ง) ยสินธโร อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัด เป็นพระอุปัชฌาย์ กระทั่งเมื่อปี 2530 ได้ก่อตั้ง ‘เสถียรธรรมสถาน’ สถานปฏิบัติธรรมบนพื้นที่ 14 ไร่ บนถนนวัชรพล ก่อนจะขยับขยายก่อตั้ง สาวิกาสิกขาลัย ในรูปแบบมหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม เมื่อปี 2551 และก่อตั้งธรรมาศรม ชุมชนสาธิตของวิถีชีวิตด้านธรรมะในปี 2560

Leave a Reply