พระกากัน อโสโก (มาลิค) ขอเลื่อนสึกออกไปยังไม่มีกำหนด

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพจวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ได้โพสต์แจ้งว่า ขอพื้นที่แจ้งศรัทธาสาธุชนให้ทราบเรื่อง การเลื่อนลาสิกขา ของพระกากัน อโสโก (มาลิค)

Leave a Reply