กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ ยกย่อง “พระอาจารย์พบโชค” แห่งวัดปลากั้ง เป็นนักพัฒนาเพื่อสังคม

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้ตนและคณะกรรมาธิการ ได้เข้ากราบพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) แห่งวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย โดยการแนะนำจาก ส.ส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีวัดพัฒนาและมีพระที่ตั้งใจทำงานอย่างมากอยู่ที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่สังคมสงเคราะห์ ที่มีเด็กชาวเขาไร้โอกาส เป็นเด็กกำพร้า ยากจน รวมถึงกลุ่มผู้พิการ โดยให้โอกาสทั้งปัจจัย 4 รวมถึงให้โอกาสในการหารายได้ โดยผ่านระบบ KPI ของวัดและผลักดันให้โอกาส ทั้งพระภิกษุรวมถึงเด็กเหล่านี้ ได้โอกาสในการเรียนการศึกษา ล่าสุดได้เชิญชวนผู้มีจิตกุศลศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรักษาโควิด19

นายเพชรวรรต กล่าวต่อไปว่า ตนเห็นว่าตนอยากจะเห็นวัดในเมืองไทย เข้ามาศึกษา ในกระบวนการจัดการ บริหารงานภายในวัด ของวัดห้วยปลากั้ง ที่สร้างกุศลศรัทธาให้กับญาติโยม มีการให้โอกาสกับผู้ไร้โอกาส โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มลูกหลานชาวเขา แม้พระอาจารย์พบโชคท่านจะสุขภาพไม่ดี แต่ท่านให้ความเมตตากับทุกๆ คนที่เข้ามาพบ การปฏิสันถารอย่างเป็นกันเอง การวางตัวในฐานะที่อยู่ในเพศบรรพชิต การเป็นพระนักพัฒนาตัวอย่างนี้ ต้องเรียนว่า ตัวอย่างนี้คล้ายกับ ฉือจี้ แห่งไต้หวัน ที่เป็นนักพัฒนาในด้านสังคมสงเคราะห์ หากวัดทั่วประเทศต่างคนต่างพัฒนา ไม่ว่าร้ายซึ่งกันและกันตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ศึกษาในข้อดีของกันและกันและนำไปต่อยอด จะสร้างให้กิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เจริญรุ่งเรือง อย่างแน่นอน

Leave a Reply