“ผู้ว่าคนดี” คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจร่วมบำเพ็ญกุศล อุทิศส่วนกุศลแก่  “อดีตผู้ว่าปทุมธานี”

วันที่  27 มิ.ย.66  เวลา 15:00 น. คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุต นำคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน สวดพระอภิธรรมศพ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ แสดงพระธรรมเทศนา ความโดยสังเขปว่า ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความฉลาด ความกล้าหาญ ความรู้ ความอดทน คงไว้ซึ่งหลักธรรมในความเป็นผู้มีความยุติธรรม ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง และจังหวัดปทุมธานี โดยตลอดการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทุกศาสนาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านต่าง ๆ จนได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัดของประชาชน” ทำให้หมู่คณะกระทรวงมหาดไทยได้รับการยกย่องชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี จ.เชียงราย ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เป็นอาทิ

จากนั้น คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มอบปัจจัยร่วมทำบุญจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีทั้ง 2 นิกาย แก่นางจิณจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คู่สมรสนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร และครอบครัวโอสถธนากร จำนวน 161,000 บาท ด้วย

และสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในคืนที่ 6 จะมีพิธีในเวลา 18.30 น. ตามหมายกำหนดการสำนักพระราชวังต่อไป

Leave a Reply