วัดลาดปลาเค้ามอบสิ่งของยังชีพ ชุมชนหลังม.เกษตรไฟไหม้

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านที่บ้านที่ประสบไฟไหม้บ้านจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วยมอบข้าวสาร 120 ถุง น้ำดื่ม 120 แพ็ค ถุงยังชีพ 120 ถุง ผ้าห่ม 29 ผืน ให้คนแก่ คนพิการ ชาวบ้านที่ลำบากในชุมชนพหลโยธิน 45 จตุจักร หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคติ “วัดลาดปลาเค้า เป็นยุ้งฉางของชาวบ้าน เป็นนาบุญของผู้ใจบุญ”

 

Leave a Reply