“มจร” ประกาศแจ้งเตือนภัย!!!

วันที่ 13 มี.ค. 67   โครงการอบรมพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศแจ้งเตือนว่า ขณะนี้มีบุคคลแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ขอเรี่ยไรเงินบริจาคสนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ หรืออื่นๆ โดยมีพระเถระและผู้มีเกียรติหลายท่านรับโทรศัพท์เพื่อขอบริจาคในเรื่องนี้ จึงขอแจ้งเตือนภัยทุกท่าน อย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อโดยเด็ดขาด

พร้อมกับต่ออีกว่า ทางโครงการฯ ไม่มีนโยบายในการให้โทรไปเรี่ยไร หรือให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดเรี่ยไรโดยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ซึ่งโครงการมีบัญชีของโครงการโดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ชัดเจน ในชื่อบัญชี “โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร” ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 155-2-16171-1 เท่านั้น   หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้

พระมหาวิเชียร สุธีโร โทร. 098-225-4454 ,พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ โทร. 082-326-4342, พระครูใบฎีกาธนพล วรสีหพโล โทร. 062-614-5495 , พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท โทร. 099-648-4372

Leave a Reply