นายกฯนำทำบุญวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 500 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 โดยมีคณะองคมนตรีและคู่สมรส ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบ สวดพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีและภริยา องคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย แล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา เดินไปยังบริเวณโต๊ะตักบาตรเพื่อร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป สำหรับอาหารแห้ง และสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดที่ประสบภัยต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ สายน้ำของพระราชา 1 ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 ในพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้คนไทยทุกคนนำหลักแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำและแนวพระราชดำริการจัดการระบบการบริหารจัดการน้ำ ที่จะช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง เราทุกคนต้องไม่ลืมพระมหากรุณาธิคุณที่มีคุณูปการยิ่งต่อประเทศชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของชีวิต ที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความกินดีอยู่ดีของชีวิต ทำให้พระองค์เปรียบเสมือน “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” ที่คนไทยมิอาจลืมเลือนได้

และในช่วงเย็นวันนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา จะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

Leave a Reply