ผู้แทนองคมตรีเข้าอวยพรปีใหม่ประธาน สนช.

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา 1 พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นผู้แทนพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมตรี เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ แด่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

………
Cr.http://click.senate.go.th/?p=69115&fbclid=IwAR05pY7KUdHJCsQFVGEflmyotNDG2oMyKbbfNUuJDgeaCQTeJt0SfVNh9Ak

Leave a Reply