‘อย่าอยู่ โดยไร้ประโยชน์’ ธรรมะเป็นพรปีใหม่ปี62 ‘พระครูบาบุญชุ่ม’อยู่มาเลย์

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2561 เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้ให้ธรรมะเป็นพรปีใหม่ 2562 อย่างเช่น “ปี เดือน วันเวลาหมดไป ตัวขันธาไปสู่มรณะความตาย เราท่านทั้งหลาย อย่าอยู่โดยไร้ประโยชน์ เลยคืนเลยวัน พากันพากเพียร สร้างคุณงามความดี มีบุญกุศลไว้มากๆ ให้ทานศีล ภาวนาทุกคืน” อย่างไรก็ตามขณะนี้พระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศมาเลเซีย

อย่างไรก็ตามได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาในอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย และหลายคนได้พากันไปที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว เพื่อกราบรูปพระครูบาบุญชุ่มเพื่อขอพรปีใหม่ด้วย

ด้านพลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ได้กล่าวว่า พระครูบาบุญชุ่มท่านได้เขียนเป็นธรรมทานบางตอนว่า “คนเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมา ตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไป นอกจากกรรมดีกรรมชั่ว และบุญบาปที่เรากระทำไว้นั้นย่อมติดตามเราไปตลอด” “ผู้ใดหวังดับทุกข์สิ้นทุกข์ จงมีความศรัทธาตั้งมั่น และความเพียร มีสติ สมาธิและปัญญา มีขันติเมตตานำหน้าแล้ว ตั้งใจศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ที่รู้แจ้งถึงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบันนี้”

ประธานกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้ว กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 6-9 มกราคม 2562 พระครูบาบุญชุ่ม ท่านให้โอกาสแก่ศิษยานุศิษย์ ศรัทธามหาชน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงมุทิตาจิต จัดงานสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล พระครูบาบุญชุ่ม ครบรอบ 55 ปี ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ถือเป็นห้วง “วันแห่งการให้” ในครั้งนี้จะมีการเจริญรอยวัฒนธรรมล้านนา คือการตาน(ทาน) ข้าวสี่เผิน(ข้าวสี่สำรับ) เป็นวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ ที่ถือกันว่าเป็นการถวายสักการบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวก 8 รูป ด้วยอาหารที่ประณีต ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

Leave a Reply