‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก

‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก มอบ 818,855 บาท จากเปิดรับบริจาคบูรณะอาคาร มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเสียหาย

วันที่ 11 ม.ค.2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้นำผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลาง เดินทางมามอบถุงยังชีพ 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท และมอบเงินซ่อมแซมความเสียหายของอาคารเรียน มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช งวดแรกจำนวน 818,855 บาท พร้อมทั้งมอบเงินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 150,000 บาท จากผลกระทบเหตุการณ์พายุปาบึก

พร้อมกันนี้พระราชปริยัติกวีได้ถือโอกาสพบปะผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และวิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี นำโดยพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดียิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 150 รูป/คน

“ผมในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้กำลังใจทุกท่านที่ประสบความยากลำบากช่วงเวลาที่พายุปาบึกได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ขอให้ทุกท่านมีกำลังกายใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรค และผ่านไปพ้นไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากอันตรายทั้งมวล” พระราชปริยัติกวี กล่าวให้กำลังใจ

ขณะเดียวกันพระราชปริยัติกวีได้ย้ำกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ว่า “เราจะนำวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนวัตถุ และสถานสถานมาต่อยอด สร้างคุณค่าเพิ่ม เป็นนวัตกรรมที่เอื้อต่อการยกระดับผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อประเทืองจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เราควรจะเข้าไปช่วยยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ในมิติต่างๆ เพื่อให้พระพุทธศาสนายั่งยืน และมั่นคงต่อไป”

Leave a Reply