กรมการศาสนาร่วมกับ วัดต้นแบบทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ ข่วยผู้ประสบภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวายงบประมาณจากโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ให้กับพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากภาววิกฤตโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

ในวันนี้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะสงฆ์ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงและยังมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วย จำนวน 20 ราย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชโดยการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

Leave a Reply