สำนักพุทธฯตื่นรู้แล้ว! ดึงแพทย์แผนไทยดูแลพระ-เณรป่วยโควิด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า พศ.ได้ประสานกับภัทรเวชการแพทย์แผนไทย ในการอนุเคราะห์ ตรวจรักษา และดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ตามโครงการภัทรเวชแพทย์แผนไทยต้านภัยโควิด ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวนหลายวัดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และมีปัญหาขาดเตียงคนไข้ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว

ทาง พศ.จึงได้ประสานกับภัทรเวชการแพทย์แผนไทยเข้าถวายการตรวจดูแลรักษาและถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งขณะนี้ได้ถวายการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 230 รูป โดยมีขั้นตอนดูแลรักษา ดังนี้ 1.ทีมแพทย์จิตอาสาติดต่อพระภิกษุสามเณรแต่ละรูป เพื่อสอบถามประวัติ อาการไข้ วินิจฉัย ตรวจ จ่ายยา และติดตามผล 2.ถวายยาให้แก่พระภิกษุสงฆ์ตามอาการจนหายหรือเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล 3.ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในการรักษาตนเองอย่างถูกวิธี เพื่อให้อาการหายเร็ว 4.ให้คำแนะนำปฏิบัติตนเมื่อฟื้นไข้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และ 5.ให้คำแนะนำแก่พระภิกษุ สามเณร ในกรณีที่ไม่มีอาการ หรือไม่ได้ติดเชื้อ เพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทางภัทรเวชการแพทย์แผนไทยได้แจ้งว่าพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการดูแลด้วยสมุนไพรมีอาการดีทุกรูป และพร้อมที่จะดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่อาพาธจากโควิด-19 ทันทีที่ได้รับแจ้งจากวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่โทร. 0-2060-3477, 08-1373-0666

Leave a Reply