“ผอ.สันติศึกษา มจร” มอบฟ้าทะลายโจร รพ.ปรางค์กู่ ร่วมช่วยทะลายเชื้อโควิด

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)เปิดเผยว่า ด้วยเหตุที่พี่น้องชาวอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ติดเชื้อจากจังหวัดต่างๆ แล้วกลับมารับการรักษาจากทีมงานของหมอและพยาบาลอำเภอปรางค์กู่มีเป็นจำนวนมาก จึงได้ระดมกัลยาณมิตรและมวลศิษย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร ให้ช่วยกันจัดหา แบ่งปัน และจัดส่งฟ้าทะลายโจรมาช่วยสนับสนุนพี่น้องในพื้นที่ ทั้งที่อยู่ใน รพ.สนาม และศูนย์พักคอยตามตำบล และหมู่บ้านต่างๆ

“ทั้งนี้ได้มอบให้ นพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ ผอ. รพ.ปรางค์กู่ได้นำช่วยสนับสนุน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป เชื่อว่า ยาฟ้าทะลายโจรจะช่วยทะลายเชื้อโควิดของพี่น้องที่กำลังติดเชื้อในขณะนี้ ให้มีสุขภาพกายแข็งแรงโดยเร็ววัน เพื่อจัดได้อยู่ร่วมกับชุมชนและพี่น้องอย่างมีความสุขต่อไป”

Leave a Reply