ขอเชิญรับเสด็จในหลวง -พระราชินี เนื่องในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล “วันมาฆบูชา”

 

วันที่ 11 ก.พ. 65  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565   ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพุธที่ 16  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 17.00 น.

ที่มา:เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี

 

Leave a Reply