ผู้ว่านราฯเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 14 เมษายน 2565 วานนี้เวลา 09.30 น. ณ วัดสังฆสิทธาราม หมู่ที่ 1 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และนายอำเภอระแงะ ผบ.ฉก.ทพ.45 ผกก.สภ.ระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะเข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อรักษาประเพณีสงกรานต์ ที่ได้ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องยาวนานให้คงอยู่ และปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ จากนั้น เวลา 13.30 น. ณ สวนสาธารณะวัชระอุทยาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระแม่ธรณีและเปลี่ยนผ้าสไบ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส นายอำเภอระแงะ ผกก.สภ.ระแงะ และ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

 

Leave a Reply