รอง กมธ.ศาสนาฯแนะนำร่อง “โมเดลบูรณะพระเศียรขาดวัดกันมาตุยาราม” ปฏิสังขรศาสนสถานแบบบูรณาการแบบรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่วัดกันมาตุยาราม เขตสัมพันธวงศ์ นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร และคณะได้ให้การต้อนรับ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เพื่อเข้าติดตามความคืบหน้ากรณีการร้องเรียน เรื่องรูปปั้นอสีติมหาสาวก ที่ถูกโจรกรรมเศียรได้ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างคากันมานานกว่า 12 ปี และมีข้อติดขัดไม่สามารถบูรณะได้

นายชินณวุฒิ กล่าวว่า พระพุทธรูปกว่า 80 รูปที่เป็นรูปปั้นอสีติมหาสาวก ที่บางรูปถูกโจรกรรมเศียรได้ขึ้นทะเบียนไว้ และอีกบางส่วนได้รับความเสียหายจากความชื้น และความร้อน ทำให้พระผุและบวม ตนได้ให้เจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์และตรวจสอบองค์พระเศียรขาด รวมถึงองค์พระอีกหลายรูปที่เสื่อมตามกาลเวลา และได้แนวทางการแก้ไขแล้ว ขณะนี้ได้ทำต้นแบบของพระและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือน พ.ค. 2565 นี้

นายเพชรวรรต กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณทางวัดที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งต้องยอมรับว่าทางวัดหลังจากที่ได้ประชุมกันในครั้งก่อนที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย ได้มีข้อสรุปว่าให้วัดสามารถบอกบุญและใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 1 ล้านบาท และวัดก็สามารถบอกบุญได้ครบถ้วนอย่างรวดเร็วทำให้กรมศิลปากรสามารถเข้ามาซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว ตนอยากจะให้เป็นโมเดลสำหรับวัดที่มีกำลังที่จะบอกบุญสามารถดำเนินการด้วยวิธีนี้ ทั้งนี้สำหรับส่วนต่อขยายแม้จะต้องใช้งบประมาณทั้งหมดในการบูรณะพระแบบเต็มรูปแบบ 5 ล้านบาท และงบประมาณในส่วนงานขยายในการซ่อมพระอุโบสถและศาลาราย คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ตนเห็นว่าเป็นส่วนขยายงาน ซึ่งตนได้ประสานงานกับกรมศิลปากรเรื่องงบอุดหนุนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามตนเห็นว่าหากวัด กรมศิลปากร และประชาชน ร่วมไม้ร่วมมือ เราก็จะสามารถรักษาวัตถุโบราณ ไว้ได้และเป็นทางมาแห่งกุศล ส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็ได้ความประทับใจกลับไป

ด้านของพระครูสุภัทรธรรมวัตร เจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม กล่าวเพิ่มเติมว่า อาตมาขออนุโมทนา ที่คณะกรรมาธิการศาสนาฯและกรมศิลปากร ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยในอดีตเคยติดต่อไปแล้วใช้เวลาถึงขณะนี้ก็ร่วม 12 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนขออนุโมทนากับ คุณโยม ดร.ณพลเดช มณีลังกา หรือ ดร.ปิง ที่เข้ามาพบพระเศียรขาดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจนได้ผลดังเช่นทุกวันนี้ สำหรับญาติโยมท่านใดหากมีกุศลศรัทธารักษาสมบัติพระพุทธศาสตร์ ซ่อมแซมพระเศียรขาดสามารถร่วมบุญเพิ่มเติมได้ที่ บัญชีเลขที่ 006-0-09381-2 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ซ่อมพระพุทธ เศียรขาด และบูรณะพุทธศาสนา

Leave a Reply