“พระกากัน มาลิค”ร่วมสัมมนาพิเศษ (ออนไลน์) เนื่องในวันคุ้มครองโลก องค์การพุทธโลก (WAB ) จัด

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา พระดร.พรชัย พลวธมฺโม ประธานองค์การพุทธโลก World Alliance of Buddhists-WAB กล่าวว่า ในปีนี้ องค์การพุทธโลก และเครือข่ายได้จัดสัมมนาพิเศษ (ออนไลน์) เนื่องในวันคุ้มครองโลก ทางแอปพลิเคชั่น Zoom ในหัวข้อ “ ให้ธรรมะคุ้มครองโลก ” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษ หลายท่าน อาทิ พระอนุรุทธะมหาเถระ เลขาธิการองค์กรยุวสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา, พระธรรมปิยะ มหาเถระ เลขาธิการสหพันธ์พุทธนานาชาติ ประเทศอินเดีย, พระธรรมาจารย์ หมิงกวงเจ้าอาวาส วัดไห่หมิง ประเทศไต้หวัน พระซอนัม ดอจี เลขาธิการ เซหวาง ตุ๊บเต็น โชหลิง ประเทศภูฏาน, พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เป็นต้น

ด้าน พระกากัน มาลิค หรือ อโสโก ภิกขุ อดีตดารานักแสดง ชื่อดังชาวอินเดีย จากภาพยนตร์เรื่องศรีสิทธัตถะ ซึ่งอยู่ระหว่างจาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ กล่าวว่า ในโอกาสวันคุ้มครองโลก เราต้องรักษาธรรมะก่อนแล้วธรรมะจึงจะรักษาโลกไว้ เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนที่ดีขึ้น ด้วยสติปัฏฐาน 4 เมื่อมนุษย์มีสติ จากการนั่งสมาธิหรือวิปัสสนา ก็จะดำรงชีวิตในหนทางที่ถูกต้อง มีปัญญา รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูกต้อง ก็จะเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น ครอบครัว สังคมประเทศชาติ โลก ก็จะมีความสงบสุข สันติ โลกก็จะดีขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565ที่จะถึงนี้ เวลา 19.00 น. ขอเรียนเชิญทุกท่าน จุดประทีป ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคุ้มครองโลก (ออนไลน์) ได้ที่ www.Zoom072.com www.gbnus.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1000

Leave a Reply