สมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ. (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานในการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต อดีตเปรียญธรรม 9 ประโยค (สามเณรนาคหลวง รูปที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

ในการนี้ พระพรหมวัชรเมธี, พระธรรมโพธิวงศ์, พระธรรมโพธิมงคล, พระธรรมวชิรโมลี, พระเทพวัชราจารย์ พร้อมพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ ญาติมิตร ร่วมพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply